Slideshow image Slideshow image Slideshow image Slideshow image Slideshow image
Previous Next
ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ – ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Be Green
Προϊόντα Βιοτεχνολογίας

ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Με τη χρήση των προϊόντων περιβαλλοντικής βιοτεχνολογίας της εταιρείας μας, sannistry το οποίο καλύπτει την απαίτηση ¨καλύτερες διαθέσιμες τεχνικές BAT (Best Available Techniques)¨ σε πτηνοτροφικές και κτηνοτροφικές μονάδες επιτυγχάνεται:   

  • Μείωση ποσότητας εκλυόμενης αμμωνίας στο χώρο
  • Μείωση θνησιμότητας πτηνών
  • Βελτίωση ποιότητας αέρα και συνθηκών υγιεινής
  • Βελτίωση ποιότητας συνθηκών εργασίας
  • Καλύτερη λειτουργία πεπτικού συστήματος
  • Αξιοποίηση όλης της διαθέσιμης τροφής
  • Βέλτιστη ποιότητα τελικού προϊόντος
  • Δημιουργία καλύτερων συνθηκών γειτονίας
  • Βελτίωση ανάπτυξης των πτηνών (έως 5%)


πατήστε πάνω στις φωτογραφίες που ακολουθούν για να μάθετε λεπτομέριες των προϊόντων μας.

 

Μαξίμου Γραικού 3, Άρτα
Τηλέφωνο: 2681072162 , Κινητό: 6976303504
E-mail: info@begreen.gr