Slideshow image Slideshow image Slideshow image Slideshow image Slideshow image
Previous Next
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ – ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Be Green
Προϊόντα Βιοτεχνολογίας

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Με τη χρήση των προϊόντων περιβαλλοντικής βιοτεχνολογίας της εταιρείας μας στη μονάδα βιολογικού καθαρισμού, δημιουργούνται οι κατάλληλες συνθήκες για την επεξεργασία των υγρών αποβλήτων αυξάνοντας την συνολική απόδοση του βιολογικού καθαρισμού επιτυγχάνεται:

  • Μείωση του οργανικού φορτίου (BOD – COD – TSS..)
  • Μείωση της συγκέντρωσης των ενώσεων του αζώτου (νιτρικά, νιτρώδη, αμμωνία) και του φωσφόρου
  • Μείωση του συσσωρευμένου λίπους και του σχηματιζόμενου αφρού
  • Μείωση των ενοχλητικών οσμών (ενώσεις του θείου και του αζώτου)
  • Μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος έως και 30%
  • Μείωση  του όγκου της παραγόμενης λυματολάσπης από  30% έως και 80%
  • Μείωση του κόστους συντήρησης και του κόστους των αναλωσίμων (πολυηλεκτρολύτες, κροκιδωτικά)
  • Βελτίωση των  συνθηκών εργασίας και τις συνθηκών καλής γειτονίας

Δυνατότητα μετατροπής της λυματολάσπης σε ποιοτικό λίπασμα (εδαφοβελτιωτικό)


πατήστε πάνω στις φωτογραφίες που ακολουθούν για να μάθετε λεπτομέριες των προϊόντων μας.

 

 

 

 

Μαξίμου Γραικού 3, Άρτα
Τηλέφωνο: 2681072162 , Κινητό: 6976303504
E-mail: info@begreen.gr